Bakan Koca duyurdu: 13 bin 163 tabibin misyon yerleri muhakkak oluyor

Bakan Koca’nın açıklamaları şu halde;

Bugün 106. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasını gerçekleştirecek ve 1.261 uzmanla 11 bin 902 pratisyen tabibin misyon yerlerini belirleyeceğiz.

 

Yurdumuzun dört bir yanında 85 milyon insanımıza en nitelikli sıhhat hizmetini hakkaniyetli bir formda sunmak istiyoruz. Bu kuşatıcı hizmet gayesi için seferber olmuş; bilgi, marifet ve uğraşıyla iftihar ettiğimiz bir sıhhat ordumuz var.
 
Sizlerin iştirakiyle daha da büyüyor ve güçleniyoruz. Şimdiden ortamıza güzel geldiniz diyor sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. 

Hekimlik, insanların bedenine müdahale etme yetkisi taşıyan yegâne alandır. Sıhhat hizmeti talep eden insanların hayatlarını etkileyen kararlar veriyor, uygulamalarda bulunuyoruz. Mesleksel sorumluluğumuz her bir hasta için taptaze bir dikkati, ihtimamlı yaklaşımı gerekli kılıyor.

Böylesine hassas, böylesine sorumluluk taşıyan bir çalışma alanında, vazifemizi layıkıyla yerine getirebilmek, bize muhtaçlık duyan insanlarımıza en nitelikli sıhhat hizmetini sunabilmek için çalışma şartlarımızı daima olarak uygunlaştırma uğraşı içindeyiz.

Hekimlerimizin mesleklerini inançla icra edebilmelerini sağlayacak, doktorlarımızla hastalarımızı en inançlı ortamlarda buluşturacak düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Güçlü bir devletimiz, teknik donanımı ve fiziki altyapısıyla ileri bir sıhhat sistemimiz var. Sıhhat alanındaki meselelerin tahlilini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uzun yıllardır, istikrarlı bir biçimde önceleyen reformist bir idare anlayışına sahibiz.
 
Sıhhat sisteminin taşıyıcısı olan, uygun yetişmiş tabiplerimiz bulunuyor. Ve şundan emin olun ki, vatandaşlarımızı layık oldukları sıhhat hizmetine eriştirmeyi amaçlarken, sıhhat çalışanlarını önceleyen, onları bedenen, ruhen sağlıklı ve huzurlu kılacak çalışma imkânları oluşturmayı hedefleyen ve bunun için gece gündüz çaba sarf eden bir idare irademiz var. Bu irade, son aylarda atmakta olduğumuz adımlarla daha ağır bir formda hissedilmektedir. Sıhhat hizmeti vazifesinin huzur ve inanç içinde yapılması ismine ne gerekiyorsa yapıyoruz. Buna mahzur olan problemlere karşı tesirli tahliller getiriyoruz.

Malpraktis düzenlemesi bunlardan birisi. Yaptığımız yasal düzenlemeyle, kasıt taşımayan yanılgılı tıbbi uygulamalar nedeniyle doğan tazminatı artık devletimiz üstlenecek. Malpraktis Yasası ile hem hastalarımızı hem de doktorlarımızı kamu teminatı altına almış bulunuyoruz. Bunun dünyada bir öbür örneği yok.
 
Bir öteki kıymetli düzenlemeyi sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirdik. Sıhhat çalışanına yönelik taammüden yaralama hatasını katalog cürümler ortasına aldık.
 
Sıhhat çalışanlarına şiddet uygulayanın tutuklu yargılanmasını sağlayan; birebir vakitte kamu hizmetini engelleme hatasını da, kelam konusu cürüm, sıhhat hizmeti olduğundan ötürü ağırlaştıran yasal düzenlemeleri hayata geçirdik.
 
Geçtiğimiz günlerde, başta tabipler olmak üzere tüm sıhhat çalışanlarımızın malî haklarında memnuniyet verici düzenlemeler gerçekleştirdik. Sıhhat çalışanlarımızın yarına dair umutlarını ve kamudaki ayrıcalıklı pozisyonunu güçlendiren bu sürece biz “Beyaz Reform” diyoruz.
 
Beyaz Reform’la, hem vatandaşlarımızın aldığı sıhhat hizmetinden memnuniyetini, hem de o hizmeti sunan sıhhat çalışanının mesleksel tatminini yüksek tutma konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz.
 
Beyaz Islahat, daha nitelikli sıhhat hizmeti için imkânları daima olarak geliştirmeyi hedefleyen, sıhhat çalışanlarının huzuru ve refahını önceleyen bir iradeyi temsil ediyor.
 
Sizler, Pandeminin güç periyodunda biraz daha ağırlaşan çalışma şartlarının büyük ölçüde giderildiği, çalışma ortamlarımızda umudun, heyecanın ve inancın tekrar yeşerdiği günlerde ortamıza katılmış olacaksınız.
 
2005 yılından bu yana, yılda 6 sefer olmak üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın, yurdun her köşesinde tabibe eşit, adil ve kolay bir biçimde ulaşabilmesi için gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile bölgesel adaletsizliği gidermede kıymetli aralar aldık.
 
Bugün gerçekleştirilecek kura ile ilan edilen yerlere yerleşen doktorların atamaları süratli bir formda yapılacak ve yeni misyonlarına başlamaları sağlanacaktır.

HEKİM ATAMASI KURA SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

Cuma günü yapılacak kura çekiminin akabinde sonuçların tıpkı gün, “http://yhgm.saglik.gov.tr/” internet adresinden yayınlanacağı duyuruldu.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA TEMEL BELGELER

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi

4) İsimli Sicil Evrakı yahut İsimli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sıhhat Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci hususu kararı gereği hekimlik yapabileceğine dair tek doktordan alınan Sıhhat Raporu)

6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön müracaatları için sisteme yüklemiş oldukları dokümanların asıllarını vazifeye başladıkları üniteye teslim edeceklerdir.

KAYNAK: HABER7