Kanal İstanbul’a komşu dev arazinin imar planları iptal

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020 yılında İstanbul’un anayasası kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yaparak Başakşehir Hoşdere mevkiindeki 83 bin metrekarelik alanın  “lojistik bölge” fonksiyonu iptal edilip “kentsel meskun (yerleşik) alan” fonksiyonu getirdi. Alan konut imarına açılmış oldu.

PLAN MAHKEMELİK OLDU

Başakşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Beyzade Kayabaşı, Nizamettin Kümeç, Bağdagül Gülen, Enser Şentürk, Murat Özkurt ve Eda Kurt, değişiklik ile nüfus yoğunluğunun arttırıldığını savunarak  planların iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile dava açtı. Bakanlığa açılan davaya Başakşehir Belediye Başkanlığı ve Emlak Konut GYO da davalı tarafından müdahil oldu. Geçtiğimiz eylül ayında planların yürütmesini durduran İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 30 Aralık 2021 tarihinde de oybirliği ile imar planlarının iptaline karar verdi.

“NÜFUS ARTAR, SORUNLAR ARTAR”

İptal kararında dava konusu Çevre Düzeni Planı ile alanın “Lojistik Bölge” kullanımından çıkarılarak “Meskun Alanlar” lejantına alınması ile bölgede nüfus artışı yaşanacağı belirtildi. Çevre Düzeni Planı’nda meskun alanlara gelmesi öngörülen 1 milyon kişinin mevcut doku içindeki boş yapı stoğunun değerlendirilmesiyle gelebileceği ve bu artış dışında bir artış yaşanmasının mevcutta var olan yoğunluk ve yaşam kalitesi sorunlarının artmasına yol açacağı vurgulandı. Bu nedenlerde yapılan imar planı değişikliğinin “planların kademeli birlikteliği” ilkesine de aykırı olduğu kaydedildi. Planlarda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.