Ukrayna ile ticareti artırdılar, depremde Türkiye’ye destek oldular

Kerim ÜLKER

Arama-Kurtarma ça­lışmalarına katılan Ukray­nalı ekipler, deprem bölgesi­ne geldi, yerel yönetimler peş peşe yardım TIR’ları gön­derdi. Rus işgalinde Ukray­na’nın yanında olan ve des­teğini kesmeyen Türkiye’ye yapılan bu yardımın özel bir yeri vardı.

İşte bu süreci yö­netenlerden biri de Türki­ye-Ukrayna İş İnsanları Der­neği (TUİD) oldu. Hem sa­vaştaki Ukrayna’ya hem de depremdeki Türkiye’ye yar­dımda bulunan TUİD üye­leri, geçtiğimiz hafta İstan­bul’da buluştu.

Colins, Polo, Politek, Agrodrive, Vitas, Ek­sim, LND Energy, Vi-Za gibi sektörü öncü markalarının temsilcilerini ve yöneticile­rini buluşturan iftar yemeği toplantısında konuşan TU­İD Başkanı Burak Pehlivan, “Pandemi sürecinin ardın­dan işgale uğrayan Ukrayna ile Türkiye arasında hem in­sani hem de ticari köprüyü oluşturan sizlere müteşekki­rim.

Türkiye, savaştaki Uk­rayna’ya bu süreçte elinden gelen desteği verdi ve verme­ye devam etti. Deprem süre­cinde de yardıma ilk koşan ülkelerden biri Ukrayna ol­du. Savaşa ve yaşadığı yıkı­ma, acıya rağmen Ukrayna, yardım uçakları ve TIR’larnı gönderdi. Her iki ülkede de insani koridorun oluşması­na büyükelçilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının yö­neticileri ve sizlerin payı bü­yük” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir