Yeşil dönüşüm için yol haritası

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından, bu yıl ‘Yeşil Dönüşümün Paradigmaları’ temasıyla dokuzuncusu gerçekleştirilen Yeşil İş Zirvesi’nde bir konuşma yapan TÜSİAD İdare Heyeti Lideri Orhan Turan, artan nüfus, azalan doğal kaynaklar, üretim ve tüketim kalıplarının süregelen yapısının, global riskleri çevresel bahislerde ağırlaştırdığının altını çizdi. Davos’ta da bahsin ele alındığına dikkati çeken Turan, “Önümüzdeki periyotta, tüm seviyelerdeki tartışmalarda daha çok odaklanacağımız bahisler yeşil ve dijital dönüşümün etkileşim alanları, pandemi, Rusya-Ukrayna savasıyla kırılganlığı güzelce barizleşen global tedarik zinciri ve işbirliği kanallarının her seviyede güçlendirilmesi muhtaçlığı olacak” diye konuştu.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ

Sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomik olgularının stratejik değerlendirmelerde giderek kilit rol oynadığının altını çizen Turan, TÜSİAD olarak global dinamikleri şekillendiren Paris Anlaması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı üzere gelişmeleri planlarına mutlak entegre etmeleri gereken hususlar olarak gördüklerini söz etti. Turan, “İklim değişikliğinin tesirlerini artan düzeylerde hissediyoruz. Kaynaklarımız kısıtlı. Bu yapı yeşil dönüşümü ve iş modellerinde sürdürülebilirlik modellerini önceliklendirmeyi gerektiriyor. Çalışmalarımız yeşil dönüşümün, kalkınma politikalarımız içinde tercihten çok bir mecburilik olduğunu gösteriyor. Yol haritaları emisyonların azaltılması, su ve arazi idaresi, güzel tarım uygulamaları, orman bütünlüğünün sağlanması, güç dönüşümü ve döngüsellik prensiplerinin içselleştirilmesi üzere çok geniş bir kapsamı ele almalı. Karbon nötr olma ve sürdürülebilirlik gayelerine odaklanmış siyasetler, yalnızca rekabet gücümüzü korumayacak, yatırım ortamının öngörülebilirliğini ve sürdürülebilir yatırımın ivmelenmesini de sağlayacak” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KANSER ÜZERE

Aktiflikte bir konuşma yapan Carbon Free Group CEO’su Jae Mather, iklim değişikliğini kanser hücrelerinin büyümesine benzeterek, “Etraftan aldığımız sinyalleri göz gerisi ediyoruz. Bu da sağlıklı hücreleri öldürüyor” tabirlerini kullandı. Yapılan çalışmaların, önemli sıkıntılara işaret ettiğini ve biyoçeşitliliğin yüzde 50’sinin önümüzdeki 100 yılda yok olacağını gösterdiği uyarısı yapan Mather, “Büyük yok oluşun eşiğindeyiz aslında” dedi.

Mather, karbondioksit konsantrasyonundan ötürü 2100 prestijiyle deniz seviyesinin bir metre artacağını, bunun da karaların yüzde 5-10’unun sular altında kalacağı manasına geldiğine dikkat çekti. Mather, “En değerli tarım alanları da suları altında kalarak kaybolacak. Mercan alanları da yüzde 38 küçülecek. Biz 2 dereceye odaklandık lakin, fosil yakıtlar kullanmaya devam edersek 6 derecelik artış muhtemel görünüyor. Önümüzdeki periyotta çok önemli uç iklim olayları da karşımıza çıkacak. Yani burada, yanan bir mesken var ve bunu önemli olarak ele almamız gerekiyor. Şayet 2 derece olursak, böcek çeşitlerindeki kayıp üç kat, ağaç cinslerindeki kayıp iki kat olacak. Dünyanın sürdürülebilir olması için tabiatın yaptığı üzere rejenerasyon yapmamız gerekiyor. Lakin fosil yakıtların sağladığı kolay enerjiyi seviyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE TAKSONOMETRİDE ÖNE GEÇEBİLİR

Dünya Bankası Kıdemli Finans Dalı Uzmanı Aktif İtina ise kaynakların sürdürülebilir yatırımlara kanalize edilmesi perspektifindeki taksonometri konusuna değindi. Avrupa Birliği’nin her ne kadar taksonometreyi uygulasa da, şimdi datada karbon gazları dışında sürdürülebilir bir data seti oluşturulmadığına dikkati çeken İtina, Türkiye’deki gelişmelerin çok da geride kalmadığına işaret ederek, “Türkiye’de finansal kesimin profesyonelliğine, insan gücünün kalitesine baktığınızda, finansal kesim kendini iklim risklerine karşı hazırlıyor ve aksiyon alıyor. Lakin regülasyon ve düzenlemeler, finansal kesimin suratına şimdi yetişemiyor. Bu noktada daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsenirse, yeşil finansman, taksanometri konusunda Türkiye öne geçebilir” sözlerini kullandı.