Çalışan Emeklilere 5 Bin TL Ödenmesini İçeren Kanun Teklifi Kabul Edildi

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif ile, çalışan emeklilere de 5 TL ikramiye öngörülüyor.

Teklifle, Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtları sahiplerine uygulanacak idare para cezasının üst sınırı artırılıyor. Kamu alacakları açısından haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenmesine imkan sağlanacak. Konut kredilerinde uygulanan BSMV istisnasının, ilk konut edinimi amaçlı kredilerle sınırlandırılması öngörülüyor. İnternet ortamında verilen eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar yayınlanarak elde edilen kazançlar istisna kapsamına alınarak stopajla vergilendirilmesi öngörülüyor.

Teklife göre, Gerçek kişilerin en az yüzde 50 oranında iştirak ettikleri yurtdışındaki şirketlerden elde ettikleri kar paylarının yarısı, bu kazancın beyan tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla, gelir vergisinden istisna edilecek.

İhracatta uygulanan ihracat hasılatının binde 5’i oranındaki götürü gider uygulaması, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılması öneriliyor. Yurtdışında verilen yazılım, mühendislik, tıbbi raporlama gibi bazı hizmetlerden elde edilen kazancın, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, yüzde 80’inin beyannamede vergi matrahından indirilmesi öngörülüyor.

Teklifle, Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlara ilişkin istisnanın süresi 31 Aralık 2028 tarihine uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi veriliyor. Kamu-özel işbirliği projelerine ilişkin KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028 tarihine uzatılıyor. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx